ПОРЯДОК

проведення підсумкової атестації слухачів довузівської підготовки

Сумського державного університету у 2018 році

 1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок розроблений у відповідності до “Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 та цих Правил.

1.2 Цим Порядком встановлюється механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО для учнів шкіл навчального комплексу університету) і вступають на перший курс СумДУ за освітнім ступенем бакалавра на інженерно-технічні та природничо-математичні спеціальності. Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації СумДУ на навчання за освітнім ступенем молодшого спеціаліста, визначається окремим Порядком.

1.3 Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється приймальною комісією на підставі сертифікату про проходження доуніверситетської підготовки, який видається департаментом доуніверситетської освіти СумДУ, із зазначенням результатів підсумкової атестації. Реєстрація виданих сертифікатів проводиться департаментом доуніверситетської освіти СумДУ (в тому числі відділами доуніверситетської освіти в позабазових структурних підрозділах) до 12 липня 2018.

 1. Порядок проведення підсумкової атестації та визначення кількості додаткових балів

2.1 Нарахування додаткових балів поширюється на вступників, які пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ очної або дистанційно-очної форми навчання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на наступні спеціальності:

 • Технології захисту навколишнього середовища;
 • Екологія;
 • Прикладна механіка;
 • Теплоенергетика;
 • Енергетичне машинобудування;
 • Галузеве машинобудування;
 • Матеріалознавство;
 • Хімічні технології та інженерія;
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Електроніка;
 • Мікро- та наноситемна техніка;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Середня освіта (Фізика).

2.2 Слухачі курсів проходять підсумкову атестацію з математики, фізики, хімії та біології, якщо цей предмет вивчався ними в системі доуніверситетської підготовки СумДУ, і є конкурсними, для обраних ними для вступу з перелічених у пункті 2.1 спеціальностей у відповідності до таблиці Додатку № 2.3 Правил прийому до СумДУ у 2018 році. При вступі за спеціальностями, які вказані в п. 2.1 до суми балів конкурсних предметів та балу атестату, з врахуванням вагових коефіцієнтів, додається до 10 балів (до 200 балів з ваговим коефіцієнтом 0,05) за успішне засвоєння програми доуніверситетської підготовки.

2.3 Відповідальність за єдину методику викладання профільного предмету, оцінювання знань в системі доуніверситетської підготовки покладається на голів предметних комісій.

2.4 Допуск до підсумкової атестації здійснюється викладачем, який проводить заняття з конкурсного предмету за умови відвідування слухачем не менше 40 % занять з профільного предмету. Підсумкова атестація проводиться у формі письмового тестування. Успішність виконання тестових завдань оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до критеріїв оцінювання, що розробляються головами предметних комісій та затверджуються головою приймальної комісії.

2.5 Організація і проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки покладається на приймальну комісію і департамент доуніверситетської освіти СумДУ.

2.6 Підсумкова атестація слухачів доуніверситетської підготовки проводиться безпосередньо в базовому ВНЗ (м.Суми) або виїзними екземенаційними комісіями за розкладом, який затвердується рішенням приймальної комісії.

2.7 Апеляція на результати підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки не передбачається.

2.8 Якщо результат підсумкової атестації з предмету становить не менше 120 балів, вступник отримує сертифікат про успішне проходження доуніверситетської підготовки із зазначенням балів підсумкової атестації, які враховуються у розрахунках загального конкурсного балу при вступі за спеціальністю, для якої цей предмет є конкурсним.

2.9 Слухач доуніверситетської підготовки має право пройти підсумкову атестацію з декількох конкурсних предметів (математика, фізика, хімія, біологія) в залежності від обраних для вступу спеціальностей, якщо він вивчав ці предмети в системі доуніверситетської підготовки СумДУ і отримав допуск до підсумкової атестації з цих предметів. При цьому за результатами підсумкової атестації з кожного із конкурсних предметів вступник отримує (при виконанні умови п. 2.8) сертифікат про проходження доуніверситетської підготовки, який надає йому право отримати додаткові балів при вступі за спеціальністю для якої цей предмет є конкурсним (зараховується тільки один сертифікат про проходження доуніверситетської підготовки з конкурсного предмету, з якого абітурієнт має вищий бал за результатами підсумкової атестації).

2.10 Переможцям (особам, нагородженим дипломами I, II, III ступенів) міських, районних, обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів, турнірів, конкурсів-захистів МАН, а також турнірів, конкурсів та олімпіад, що проводяться СумДУ, для яких базовою дисципліною є математика, фізика, хімія або біологія (при вступі за спеціальностями для яких цей предмет є конкурсним), підсумкова атестація зараховується за максимальним балом за умови, що ці абітурієнти пройшли доуніверситетську підготовку СумДУ у відповідності до п. 2.1 цього положення.

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
протокол № 67 від 11.12.2017 р.